SNIPPP.HU ONLINE ÁRUHÁZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A megrendelés menete és az interneten keresztül történő vásárlás feltételei (ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek)

A SNIPPP webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A TERMÉK KATEGÓRIÁK menüponton belül könnyedén navigálhat az áruházban és válogathat a termékekből. A folyamat hasonló egy katalógus-áruházból történő vásárláshoz. A vásárláshoz a vevő részéről regisztrációra nincs szükség.

Vásárláshoz szükséges feltételek

A www.snippp.hu a SNIPPP-AROMA KFT. internetes katalógusa. Az SNIPPP elektronikus áruházon keresztül történt elektronikus rendelés leadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az SNIPPP-AROMA KFT. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A megrendelési folyamat során a Megrendelő a rendelés adatait összesítő oldal kitöltésével és annak elküldésével a Vásárlási feltételeket elfogadja, továbbiakban vásárlásra jogosulttá válik.
A vásárlási szerződés a SNIPPP-AROMA KFT., mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A SNIPPP-AROMA KFT. kizárólag csak az www.snippp.hu internetes áruházon keresztül, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre leadott megrendelésekért felel.
A Megrendelő a vásárláskor a szállítási és számlázási adatok kitöltésekor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. Az SNIPPP-AROMA KFT. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Az SNIPPP-AROMA KFT. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni. A termékek adatlapján mindenkor az aktuális kiskereskedelmi/fogyasztói (bruttó) ár található. Ahol szerepel, az aktuális akciós (bruttó) ár a termék ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár a készlet erejéig meghirdetett akciók esetében csak addig érvényes, amíg a termék készleten van. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. A számla kiegyenlítéséig a fenti áruk az SNIPPP-AROMA KFT. tulajdonát képezik, melyet a Megrendelő jelen szerződési feltételek elfogadásával tudomásul vesz és elfogad.

A vásárlás menete

Először az áruházban feltüntetett kategóriákat választhatja ki. A kategóriára kattintva megtekintheti a termékek listáját. A konkrét termékre kattintva annak megnevezését, leírását és képét, kiszerelését és árát láthatja. A ‘Kosárba tesz’ jelre kattintva a terméket a virtuális kosárba helyezheti. Bátran barangolhat, nézelődhet oldalainkon, a program végig figyelemmel kíséri, hogy mit választott, és mindaddig számon tartja, amíg a böngésző ablakának bezárásával el nem hagyja az adott elektronikus áruházunkat. Ha keresni szeretne a weboldalon, azt az oldalakon található ‘keresés’ rubrikába történő kulcsszó beírásával majd az ‘Keres’ billentyű lenyomásával teheti meg. Ekkor a weboldal teljes tartalmában a megadott kulcsszót tartalmazó összes tartalom megjelenik, amelyet végig böngészve kiválaszthatja azt a tartalmat, vagy terméket, amely leginkább érdekli, A kosár aktuális tartalmát a “Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizheti, ahol módosíthatja, hogy a kosárba tett termékmennyiségét, adott tételeket vagy akár a kosár teljes tartalmát is törölheti. Amennyiben a megrendelés mellett dönt kattintson a “Megrendelés” gombra. A szállítási opció kiválasztása után a ‘Fizetés’ menüpontban kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb szállítási opciót. Miután kiválasztotta megrendelését véglegesítheti.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
A SNIPPP webáruházrendszer minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a Megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
A 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogáról:

A rendelettel megegyezően:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1238 Budapest Grassalkovich u. 117.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: SNIPPP-AROMA KFT 1238 Budapest Grassalkovich u. 117. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: …
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az SNIPPP-AROMA KFT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az SNIPPP-AROMA KFT. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés 2. és 3. pontja alapján az SNIPPP-AROMA KFT. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Lásd a szerződés ide vonatkozó pontjait és Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó passzusait.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

©️ Minden jog fenntartva. SNIPPP-AROMA Kft.